Elke dag een liedje

Klik op “Menu” om een liedje te kiezen

Deze website is ontstaan omdat, vanwege de coronacrisis, er niet meer live gezongen mag worden in zorginstellingen. Dat deed ik elke week op vrijwillige basis.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen tóch de liedjes te kunnen beluisteren, heb ik besloten om elke dag een liedje (soms meerdere) op te nemen en deze via Youtube en deze website voor iedereen toegankelijk te maken.
Ook andere artiesten hebben een paar bijdragen geleverd. Bijvoorbeeld Max van Maria (Max & Maria) en Walk’n the Line.

De eerste opname dateert van 23 maart 2020, de laatste was op 18 april 2021. In totaal bevat deze website ruim 350 liedjes.

Omdat er al velen zijn gevaccineerd tegen COVID19 en het de verwachting is dat we toch weer ons “normale” leven kunnen oppakken, heb ik besloten geen nieuwe opnames meer toe te voegen.

Veel plezier met een jaar “Elke Dag Een Liedje”.
Corné Tamarinof